กิจกรรม CSR โครงการปันน้ำใจให้น้อง ณ ถิ่นธุรกันดาร 2019